Gotlands Turistservice AB | Se de långsiktiga konsekvenserna, se längre än en mandatperiod