Boende på Gotland i Visby

Under en längre tid men framför allt från förra sommaren har vi som operatör av Visby Strandby försökt få till en diskussion med Region Gotland om den fortsatta driften av Visby Strandby. Anledningen är främst för att försöka komma överens om ett långsiktigt avtal, samarbete och riktlinjer för anläggningen framåt i tiden.

Vi har dock inte lyckats att komma överens och då Region Gotland inte följer det avtal som idag finns mellan parterna har vi idag beslutat att inte fortsätta driva Visby Strandby sommaren 2014.

Driften av Visby Strandby går därmed tillbaka till Region Gotland och vi vet inte hur de tänker sig att driften av anläggningen skall fungera. Vi ber därför att återkomma med mer information när vi har fått ett besked.

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0498-203300, ank 2.